{{Message}}

Hoolime patsientidest

Meie eesmärgiks on võimaldada patsientidel võimalikult kaua ühiskonnas iseseisvalt osaleda.
Mediq soovib aidata inimestel elada oma elu kõige suurema potentsiaaliga.
Soovime parandada patsientide tervist aidates neil paremini toime tulla krooniliste või juhuslike haigustega. 

Me tunneme turvaliste toodete tarnimise eest vastutust.
Kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks võetavad meetmed on järgmised:
• vastavus seadustele ja määrustele;
• sisejuhised ja välised sertifitseerimissüsteemid;
• tarnijate hindamine, et tagada kvaliteet ja vältida võltsimist

Hea töökeskkond

Mediqi südameks on meie töötajad, kes tagavad ja parandavad tulevikku iga päev.
Püüame luua töökeskkonna, kus töötajad tunnevad väljakutseid, kus nad saavad arendada oma oskusi ja pädevusi ning olla edukad.

Meie inimressursside poliitika puhul on olulised järgmised punktid:
 • inimeste mitmekesisus
 • töötajate värbamine ja nende hoidmine
 • töötajate kaasamine protsessidesse
 • töötajate arendamine
 • töötaja tervis ja ohutus
 • Keskkonna mõju minimeerimine

  Logistika on meie ettevõtte tuum.
  Me otsime võimalusi, kuidas anda oma panus keskkonna säästmisele. 
  Kuigi meie enda tegevused mõjutavad keskkonda suhteliselt vähe, oleme me teadlikud võimalustest vähendada meie mõju keskkonnale.
  Meie poolt ostetud kaubad tarnitakse Mediqi pakendites, mida me sageli lahti pakendame ja ümber pakime.

  Ümberpakkimisel tekkivate jäätmete utiliseerimisele on suunatud ka meie turustustegevus.

  Märkimisväärne kogus meie toodetud jäätmeid, nagu näiteks paber ja papp, sobib taaskasutamiseks.
  Meie eesmärgiks on taaskasutamiseks sobivate jäätmete osakaalu suurendamine ja sellega anda oma panus keskkonna säästmiseks.